Ekotrend Consulting, s.r.o.

Ekotrend Consulting, s.r.o.

prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu, sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod a veľkoobchod s chemikáliami, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu s prístrojmi a zariadeniami slúžiacimi na monitorovanie a ochranu životného prostredia, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi, okrem činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. s, zf, zg, zj) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov rozsahu, usporadúvanie kurzov, výstav, seminárov, sympózií, školení a iných vzdelávacích podujatí

poslať správu
poslať správu
Ekotrend Consulting, s.r.o.

Adresa Ekotrend Consulting, s.r.o.

Jankolova 7
85104 Bratislava

Produkty a služby v CzechTrade

Kúpelňové doplnky Kúpelňové doplnky
Dodávame kúpelňové doplnky pre hotely, nemocnice, kúpeľné a wellness ...

Kúpelňové zrkadlá Kúpelňové zrkadlá
Dodávame kúpelňové zrkadlá nástenné, v ráme alebo bez rámu s fazetou. ...

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Zástava, leasing > Ekotrend Consulting, s.r.o.